Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Giới thiệu

Chúng tôi tại công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hồng Thiên Võ (sau đây gọi là công ty chúng tôi) đã luôn nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Với việc thu thập ngày càng nhiều thông tin cá nhân từ khách hàng qua Internet thông qua đăng ký người dùng, các chương trình khảo sát người dùng, v.v., việc quản lý và bảo vệ hợp lý thông tin cá nhân của khách hàng ngày càng trở nên quan trọng hơn trong những năm gần đây.

Công ty chúng tôi đã thiết lập “Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân” như trình bày dưới đây và chúng tôi cam kết sẽ quản lý các Trang web của chúng tôi nhằm đảm bảo khách hàng của chúng tôi được an toàn và hài lòng bằng việc chuyên tâm theo đuổi biện pháp phòng tránh hành vi sử dụng, tiết lộ, sửa đổi trái phép, v.v. thông tin cá nhân do khách hàng của chúng tôi cung cấp.

Định nghĩa thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho công ty chúng tôi, có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân chẳng hạn như tên và họ, địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ thực tế khác, số điện thoại hoặc địa chỉ email hay bất kỳ thông tin nào nhận dạng duy nhất cá nhân đó.

Hoạt động thu thập thông tin cá nhân của công ty là gì ?

Khi công ty TNHH DV bảo vệ Hồng Thiên Võ thu thập thông tin cá nhân qua Internet, chúng tôi tuân theo quy tắc cơ bản là thông tin đó được cung cấp (đăng ký) một cách tự nguyện. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân trong giới hạn cần thiết để hoàn thành mục đích thu thập thông tin của mình, mục đích đó sẽ được công bố rõ ràng. Nếu bạn không muốn cung cấp (đăng ký) thông tin cá nhân mà chúng tôi tìm kiếm, bạn có thể từ chối làm như vậy theo toàn quyền quyết định của bạn. Trong những trường hợp đó, bạn không thể truy cập một số dịch vụ mà chúng tôi cung cấp thông qua các Trang web của công ty chúng tôi.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Khi chúng tôi đề nghị cung cấp thông tin cá nhân (đăng ký), chúng tôi sẽ công bố trước mục đích của việc thu thập và phương pháp sử dụng thông tin, sau đó thu thập thông tin trong giới hạn thích hợp. Một quy tắc chung giới hạn việc sử dụng thông tin cá nhân ở những mục đích sau. Đồng thời cũng có khả năng sử dụng thông tin cá nhân cho những mục đích khác, như dữ liệu thống kê ở các biểu mẫu trong đó dữ liệu không được phân biệt theo từng cá nhân.

-Để cung cấp dịch vụ an ninh mà bạn mong muốn.

-Để cải tiến dịch vụ an an ninh cho bạn.

-Để cung cấp thông tin về dịch vụ an ninh cho bạn.

Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân:

Công ty chúng tôi sẽ không tiết lộ cho các bên thứ ba bất kỳ thông tin cá nhân nào được cung cấp (đăng ký) cho chúng tôi, trừ những trường hợp sau:

-Bạn đã đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba.

-Thông tin cá nhân của bạn phải được tiết lộ cho công ty liên kết, chi nhánh công ty hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi, là những bên mà chúng tôi có thỏa thuận về tính bí mật nhằm thực hiện mục đích thu thập thông tin cá nhân, như chúng tôi đã tiết lộ trước đây

-Thông tin cá nhân của bạn đã được xử lý vào dữ liệu thống kê sẽ không tiết lộ danh tính của bạn.

-Luật yêu cầu tiết lộ.

Chúng tôi sẽ không sử dụng tên, địa chỉ email, địa chỉ thực tế, v.v. được cung cấp cho chúng tôi trừ những trường hợp nêu trên cho bất kỳ hoạt động gửi thư trực tiếp nào mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đã đồng ý cụ thể tại thời điểm đăng ký, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn những thông tin như thông báo về việc các thông tin tuyển dụng mới, các thông tin về chính sách khuyến mãi, các thông tin về bố trí các mục tiêu mới và cụ thể tại một địa chỉ mới mà công ty chúng tôi vừa mới nhận hợp đồng để triển khai.

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân:

Công ty chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn tại trang quản trị của website, hoặc tại các tài liệu phục vụ cho việc sử dụng thông tin cá nhân đó với mục đích, cung ứng dịch vụ, tư vấn dịch vụ, và giải quyết các khiếu nại của bạn trong các vấn đề cung ứng dịch vụ, hoặc các vấn đề bố trí đào tạo nhân sự. Thời gian lưu trữ các thông tin cá nhân này theo thời gian hoạt động của công ty chúng tôi. Cho đến khi công ty dừng hoạt động hoặc dừng việc cung ứng dịch vụ hoặc bố trí đào tạo nghiệp vụ cho mỗi thông tin cá nhân. Được xem xét là không phục vụ hoặc nằm trong blacklist của phòng nhân sự.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận các thông tin cá nhân mà trang web thu thập:

Các cá nhân tổ chức được tiếp cận với thông tin cá nhân mà trang web này thu thập được bao gồm:

Quản trị viên website

Chủ tịch/ Tổng giám đốc/ Giám đốc điều hành

Trưởng phòng nhân sự/ Trưởng phòng nghiệp vụ/ Trưởng phòng kinh doanh marketng

Nhân viên hành chính nhân sự/ Nhân viên bộ phận đào tạo nghiệp vụ/ Nhân viên kinh doanh Marketing

Các cơ quan chính quyền yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân trong nhiệm vụ thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước như: Phòng quản lý hành chính và trật tự xã hội công an các tỉnh thành. Các cơ quan công an điều tra yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân phục vụ điều tra các vụ án dân sự, hình sự.

Cơ quan quản lý lao động như phòng lao động thương binh xã hội các huyện thị xã, các tỉnh thành.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân và cách thức liên lạc để hỏi về hoạt động thu thập và xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

Công ty chúng tôi có địa chỉ trụ sở chính tại: Xóm 4B- Thôn Mỹ Huệ 2- Xã Bình Dương- Huyện Bình Sơn- Tỉnh Quảng Ngãi.

Số điện thoại: 02556.506.113

Hotline: 0901.405.113

Địa chỉ email: hongthienvosc@gmail.com  

Website: www.hongthienvo.com

Cách thức liên lạc để hỏi:

Quí khách hàng hoặc người dùng website trong quá trình cung cấp thông tin cá nhân. Và có nhu cầu để hỏi về hoạt động thu thập và xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình. Vui lòng gọi điện cho chúng tôi qua số điện thoại, số hotline hoặc email trực tiếp đến chúng tôi qua các thông tin trên. Đồng thời có thể liên hệ trực tiếp đến địa chỉ trụ sở chính của chúng tôi để làm việc đến các hoạt động thu thập và xử lý các thông tin liên quan đến cá nhân mình. Bằng thái độ hợp tác, làm việc chuyên nghiệp nhanh chóng

Phương thức và công cụ để người tiêu dùng hoặc nhân sự tiếp cận chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Khi bạn muốn đề cập tới thông tin cá nhân mà chúng tôi sở hữu hoặc muốn chỉnh sửa hay xóa thông tin đó, hãy liên hệ với chúng tôi qua kênh hỏi đáp thông qua quy trình đã định sẵn của công ty chúng tôi. Sau khi xác minh danh tính của người đưa ra yêu cầu, chúng tôi sẽ tiết lộ cho bạn hoặc chỉnh sửa/xóa thông tin trong thời gian hợp lý

Nếu bạn muốn kiểm tra thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với bộ phận đã trả lời câu hỏi của bạn hoặc qua chi tiết liên hệ mà công ty Hồng Thiên Võ cung cấp cho bạn khi bạn cung cấp thông tin cá nhân của mình.

Sử dụng bọ web

Bọ web được nhúng vào một số trang trên trang web của chúng tôi để kiểm tra số lần các trang cụ thể đã được truy cập. Dữ liệu thống kê nhận được bằng bọ web được dùng để cải tiến trang web của chúng tôi. Ví dụ như quảng cáo cho các trang web mà các công ty đối tác của chúng tôi vận hành có thể được hiển thị dựa trên lịch sử duyệt của bạn trên trang web của chúng tôi, v.v.

Sử dụng nhật ký truy cập

Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, nhật ký truy cập bao gồm địa chỉ IP của bạn sẽ được ghi lại. Thông tin này được sử dụng để theo dõi việc bạn truy cập vào trang web của chúng tôi chứ không được sử dụng để nhận dạng người dùng, trừ các trang yêu cầu xác thực người dùng.

Thông tin cá nhân tại các trang web bên thứ ba

Chúng tôi không chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào đối với việc thu thập thông tin cá nhân tại các trang web do các công ty khác vận hành được giới thiệu trên trang web của chúng tôi.

Hiểu biết khác

Công ty chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật thông tin khi thông tin được chuyển cho chúng tôi. Mỗi khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với việc truyền dữ liệu an toàn. Chúng tôi khuyên bạn nên áp dụng các biện pháp đề phòng về bảo mật dữ liệu khi kết nối với Internet. Công ty chúng tôi có thể thay đổi “Chính sách về quyền riêng tư” này bất cứ lúc nào. Trong trường hợp này, thông tin sẽ có hiệu lực khi được đăng lên Trang web của công ty chúng tôi.

Cơ chế tiếp nhân và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo. Sẽ được hợp tác giải quyết bằng thái độ thiện chí và chân thành. Việc tiếp nhận thông tin khiếu nại bằng các kênh thông tin liên lạc mà chúng tôi đã công bố tại chính sách này. Thông tin tiếp nhận và yêu cầu giải quyết khiếu nại phải được cung cấp một cách chính xác và đầy đủ. Và lý do khiếu nại một cách rõ ràng, minh bạch và đúng thực tế.

 Các hành động gây rối hoặc các hành động được cho là cố tình gây rắc rối, nhũng nhiểu đến hoạt động kinh doanh thông thường, gây phiền hà hoặc ảnh hưởng đến uy tín của công ty bằng việc yêu cầu giải quyết khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân. Sẽ được đội ngũ luật sư của chúng tôi giải quyết bằng các biện pháp giải quyết theo đúng qui định trình tự của pháp luật.

Các chính sách này được thể hiện tại tất cả các nơi của trang web, tại vị trí chân trang. Tại tất cả các địa chỉ đường link mà bạn truy cập. Do đó việc tham khảo chính sách này trước khi cung cấp bất kỳ các thông tin này đến chúng tôi trước khi tiến hành. Là bảo vệ cho chính thông tin cá nhân của bạn được an toàn. Và phù hợp trong quá trình bạn hoạt động, tìm hiểu thông tin trên không gian mạng.