hopbaovehongthienvo4
Đào tạo bảo vệ
Công ty bảo vệ tại Quảng Nam
Dịch vụ bảo vệ Hồng Thiên Võ
Thử ngỏ dịch vụ bảo vệ

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ

Đào tạo nghiệp vụ cho bảo vệ, vệ sỹ là một khâu cực kỳ quan trọng. Công đoạn này giúp cho công ty có được nhân sự chất lượng cao. Có trình độ nghiệp vụ, kỹ năng và trình độ nhận thức để tác nghiệp. 

Dưới đây là nội dung đào tạo cho một nhân viên bảo vệ. Với những nội dung cơ bản, từ bộ giáo trình mà công ty Hồng Thiên Võ. Với những qui trình làm việc, những công việc cụ thể mà một nhân viên bảo vệ phải thực hiện. Bên cạnh nội dung đào tạo, được biên soạn sẳn từ bộ công an. Nội dung đào tạo dưới đây, giúp cho nhân viên bảo vệ tiếp cận thực tế. Nội dung cụ thể những công việc mà mình phải làm. 

ĐÀO TẠO BẢO VỆ 

I/ Dịch vụ bảo vệ chung:  

1/ Nghiệp vụ huấn luyện bảo vệ trực cổng

2/ Nghiệp vụ huấn luyên bảo vệ trực kho nguyên phụ liệu, kho thành phẩm

3/ Nghiệp vụ bảo vệ khu vực ra vào dây chuyền sản xuất

4/ Nghiệp vụ bảo vệ khu vực chốt được phân công

4.1/ Tại chốt giữ xe

4.2/ Tại chốt văn phòng

4.3/ Tại chốt khu bí mật, khu vực thí nghiệm 

5/ Nghiệp vụ bảo vệ cho tuần tra vòng ngoài khu vực nhà máy

6/ Nghiệp vụ bảo vệ cho tuần tra khu vực bên trong dây chuyền sản xuất

7/ Nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân

II/ Các nguyên tắc của nhân viên bảo vệ

1/ Nội qui công ty Hồng Thiên Võ

2/ Yếu tố qui định về nội qui chung của khách hàng

III/ Qui trình bàn giao tài sản được phân công:

1/ Xe máy ra vào khu vực được phân công

2/ Xe tải, xe container

3/ Hàng hóa nhập, xuất

4/ Tài sản cố định tại công ty

IV/ Phương án triển khai nhân sự tại các công ty

1/ Dàn trải nhân sự tại các vị trí

2/ Nghiệp vụ quản lý của đội trưởng mục tiêu

3/ Nghiệp vụ tuần tra kiểm soát của đội cơ động

Công ty Hồng Thiên Võ tham giao chương trình đào tạo nghiệp vụ bảo vệ tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh Quảng Ngãi: 

HỒNG THIÊN VÕ THAM GIA THI SÁT HẠCH NGHIỆP VỤ BẢO VỆ DO CỤC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VÀ TRẬT TỰ XÃ HỘI BỘ CÔNG AN TIẾN HÀNH 

Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ của chúng tôi xin mời tham khảo link sau: 

Dịch vụ